Strādājot individuāli kopā ar “skolēnu” tiks izvirzīti mērķi un nodrošināts ceļš to sasniegšanai.