1. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu nosūtīt instrukcijas, rēķinu-pavadzīmes u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

 

2. Pakalpojumu iegāde un līguma slēgšana

2.1. Pircējs var iegādāties privātstundu vortālā pakalpojumus, kurā ir iekļautas privātstundu apmācības pie noteiktā nozares privātskolotāja.

2.2. Privātstundu vortālā izveidotā pasūtīšanas kārtība e-veikalā dod pircējam iespēju pārbaudīt un labot izveidotā pasūtījuma kļūdas (e-veikala sadaļā – Grozs), pirms tiek nosūtīts pakalpojumu galīgais pasūtījums.

2.3. Pircējs var iegādāties vienu pakalpojuma vienību (privātstundu) katrā iepirkšanās reizē.

2.4. Pārdevējam ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtīto pakalpojumu groza minimālo lielumu, tas ir, minimālo summu, pēc kuras tiek izpildīts klienta pasūtījums.

2.5. Tiek uzskatīts, ka līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad pircējs, e-veikalā izveido un apstiprina tirdzniecības kārtību (Grozs), sniedzot informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma formā, apstiprinājis piekrišanu lapas lietošanas noteikumiem un izvēlējies maksājuma metodi, noklikšķinājis uz pogas “Pasūtīt”.

2.6. Pēc pasūtījuma saņemšanas klients saņem e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pircējam pasūtījuma atcelšana pēc tā apstiprināšanas e-pastā vairs nav iespējama. Tā vietā jāsazinās ar privātstundas vortāla administrāciju.

2.7. Pēc pasūtījuma sagatavošanas, pārdevējs apliecina tā izpildi, nosūtot pircējam e-pastu uz pircēja norādīto e-pasta adresi, norādot, ka sniegtais pakalpojums, kas nosūtītas pircējam vai sagatavots saņemšanai e-veikalā.

2.8. Ja Pārdevējs, pēc iespējas un pakalpojumu pieejamības, nevar piegādāt pircējam pasūtīto pakalpojumu, ciktāl tas ir iespējams, pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu pakalpojumu pēc tās parametriem, vai arī informē, ka pasūtījumu nevarēs izpildīt. Ja pircējs atsakās pieņemt viņam piedāvāto analogo pakalpojumu vai pēc tuvākās līdzības piedāvāto līdzīgo produktu, un vēl joprojām pēc pircēja informēšanas pasūtījums nevar tikt izpildīts, pārdevējs informē pircēju, ka pasūtījumu nevar izpildīt un pārdevējs apņemas atgriezt pircējam samaksāto naudu par pakalpojuma iegādi, ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties privātstundu vortāla pakalpojumus interneta veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas likumu.

3.2. Pircējam ir jāpieņem pasūtītie pakalpojumi un jāmaksā summa, kas norādīta viņam iesniegtajā pasūtījumā.

3.3. Pircējam ir tiesības saņemt naudas atmaksu pēc naudas atgriešanas nosacījumiem.

3.4. Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos, privātuma politikā un LR tiesību aktos.

3.5. Ja pircēja iesniegtie reģistrācijas dati vai informācija e-veikalam mainās, pircējam nekavējoties tie jāatjauno.

3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus (lietotājvārdu, paroli u.c.,) savam e-veikala kontam. Ja pircējs zaudē savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties jāinformē privātstundas vortāla administrātori, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti”.

3.7. Izmantojot privātstundu interneta veikalu, pircējs apņemas ievērot šos noteikumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

3.9. Visus pieprasījumus, sūdzības, pretenzijas un jebkuru citu pārdošanas jautājumu gadījumā pircējs var sazināties izmantojot privātstundu vortāla e-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto kontaktinformāciju.

 

4. Ja izvēlaties apmaksāt pasūtījumu ar bankas maksājumu karti, lūdzam pirms apmaksas iepazīties ar Jūsu bankas kartes dienas maksājumu limitiem.

 

5. Pakalpojuma kvalitāte un garantijas

5.1. Pārdevējs garantē pakalpojuma kvalitāti (kvalitātes garantija atbilstoši LR likumdošanai).

5.2. Katras privātstundas īpašības un tā apraksts ir pieejams e-veikala produktu lapā..

5.3. Privātstundu vortāls nav atbildīgs par pakalpojumiem, kas e-veikalā neatbilst tās patiesajiem parametriem. Pircējiem ieteicams izlasīt produkta aprakstu.

5.4. Pārdevēja nodrošinātā garantija, neatbrīvo pircēju un/vai neierobežo pircēja tiesības par iegādātu sliktas kvalitātes pakalpojumu saskaņā ar LR patērētāju tiesības likumu.

5.5. Pārdevējs apņemas pircējam atgriezt pakalpojuma pirkuma cenu, salabot produktu vai kā citādi likvidēt pakalpojuma produkta lapas trūkumus.

 

6. Informācijas apmaiņa

6.1. Pārdevējs sūta visus paziņojumus pircējam, kas saistīti ar pakalpojuma iegādi un līguma izpildi, izmantojot kontaktinformāciju (e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru), ko pircējs norādījis aizpildot pircēja reģistrācijas formu (Izveidojot savu kontu e-veikalā vai iegādājoties privātstundu).

6.2. Pircējs iesniedz pārdevējam visus ziņojumus un jautājumus izmantojot saziņas veidus, kādi pieejami privātstundu vortālā.

 

7. Pakalpojuma cenas un samaksa

7.1. Norādītās cenas e-veikalā un pircēja sastādītais pasūtījums ir derīgs un spēkā esošas tikai tad, ja pakalpojums tika iegādāts interneta veikalā. Pakalpojuma cenas tiek izteiktas Euro vienībās.

7.2. Privātstundu vortāls patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt pakalpojuma cenas un atlaides.

7.3. Veicot pakalpojuma iegādi pircējs var samaksāt par pakalpojumiem vienā no sekojošajiem samaksas veidiem:

7.4.1. izmantojot e-banku;

7.4.2. skaidrā naudā, ierodoties privātstundas vortāla ofisā;

7.4.3 izmantojot PayPal;

7.5. Specifiskie maksāšanas veidi, kas ir spēkā pasūtīšanas brīdī (atlaižu kuponi, akcijas).

7.6. Iegādes dokumenti – elektroniski rēķini tiek nosūtīti uz pircēja konta norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes un/vai tiek izsniegti pakalpojuma piegādes/atsaukšanas brīdī.