was successfully added to your cart.

Kas ir tālmācības?

Tālmācība

Tālmācība

Mēs dzīvojam laikmetā, kurā tehnoloģijas ir kļuvušas par pašsaprotamu dzīves sastāvdaļu. Vēl tikai pirms dekādes internets sāka kļūt par svarīgu mācību procesa sastāvdaļu, šodien neviens students nevarētu iedomāties savu dzīvi bez datora un internetā atrodamās informācijas. Arvien biežāk skolēni un studenti saņem uzdevumus, kuru izpildei ir nepieciešams dators un interneta piekļuve. Mācību metodes mainās un rodas jaunas alternatīvas klātienes izglītības iestādēm.

Tālmācības mērķi un attīstība

Tālmācība sākotnēji kļuva pazīstama kā universitārā izglītība ārzemēs. Tās mērķis bija nodrošināt akadēmisko izaugsmi cilvēku grupām, kas jau bija uzsākušas atalgotu darbu, nodibinājušas ģimeni vai arī citu sociālu vai personisku apstākļu dēļ nespēja mācīties klātienē. Mūsdienās tālmācībā var ne tikai studēt, bet arī iegūt vidējo un pamatizglītību, absolvēt noteiktas apmācības vai atsevišķus kursus. Tālmācības uzsākšana vienmēr ir saistīta arī ar jaunu dzīves posmu, pieredzi un izaicinājumiem. Kā vienmēr, uzsākot ko jaunu, var rasties jautājumi, piemēram, kā savienot mācības ar darbu un brīvo laiku; kā izmantot mācību laiku īpaši produktīvi; kā sasniegt savus konkrētos mērķus ar izvēlēto tālmācības programmu?

Tālmācības programmas sniedz iespēju studēt vai apgūt ko jaunu tām personu grupām ,kuras nespētu apmeklēt klātienes izgītības iestādes, taču ne vienmēr cilvēki, kas jau ir uzsākuši atalgotu darbu, ir gatavi atkal atsākt mācīšanoās procesu. Šādā situācijā ir svarīgi atcerēties, ka katrs cilvēks mācās citādāk, un arī pati prasme mācīties var tikt apgūta. Vairākas tālmācības izglītības iestādes ir specializējušās pieaugušo izglītībā, pieaugušo mācīšanās paražas un ātrums tiek ņemts vērā.

Laika menedžments

Izvēloties mācīties tālmācības ceļā, ir jāprot organizēt un plānot savs laiks. 24 diennakts stundas var tikt iedalītas fiksētās un mainīgās darbībās. Fiksētas darbības ir, piemēram, laiks, kas jāpavada darba vietā, miegs, ēdienreizes uc. Fiksētās darbības aizņem konkrētu stundu skaitu un ir nemainīgas, tās atkārtojas regulāri. Mainīgās darbības ir tās, kuru izpildei ne vienmēr in nepieciešams viens un tas pats laika periods, ir iespējams mainīt to paveikšanas laiku un dienu. Šādas darbības ir, piemēram, iepirkumu veikšana, laiks ar ģimeni un draugiem, patstāvīga mācīšanās mājās uc. Atkarībā no tā, cik daudz laika “paliek pāri”, var tikt sastādīts mācību plāns. Plāna sastādīšanai svarīgs ir ne tikai brīvā laika aspekts, bet arī tas, kurās dienas stundās Jūs vēlaties mācīties un spējat labāk koncentrēties. Tādējādi var nodrošināt īpaši efektīvu mācīšanās procesu. Lai labāk organizētu savu laiku un nepazaudētu savis nostādīto mērķi, ir ieteicams izveidot trīs dažādus plānus:

 1. Semestra plānu:
 • tālmācības programmes priekšmeti
 • Ieskaišu vai kontroldarbu veids (rakstisks, mutisks utt.)
 • Ieskaites vai kontroldarba datums
 • Katrā priekšmetā nepieciešamie materiāli
 1. Nedēļas plānu:
 • Termiņi (darbu nodošana, konsultācijas utt.)
 • Mācību vielas sadalījums – kurā dienā tiks apgūta konkrētā tēma
 • Laika izvērtējumu – cik laiks ir nepieciešams katram uzdevumam
 • Rezerves laiks (apmēram 20% no ieplānotā mācību laika)
 • Brīvā laika pasākumi (laiks, ko pavadīt ar ģimeni un draugiem)
 1. Dienas plānu:
 • Definēt laika posmu, kas var tikt veltīts mācībām
 • Definēt laiku, kas nepieciešams katram uzdevumam vai izvēlētajai tēmai
 • Definēt konkrētās dienas mācību mērķi

Protams, neraugoties uz sastādītajiem plāniem, ir iespējams, ka mācīšanās nenorit tik produktīvi un efektīvi, kā bija domāts. Daudz kas ir atkarīgs no izvēlētās dienas un diennakts laika. Ir  jārēķinās ar to, ka būs dienas, kurās Jūs nespēsiet koncentrēties un paveiksiet varbūt tikai pusi no ieplānotā. Tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi, ieplānot iepriekš minēto rezerves laiku. Tāpat svarīgas ir pauzes. Tās Jums ir nepieciešamas, lai pēc tam turpinātu efektīvu mācīšanās procesu.

Mācību procesa uzlabošana

Neliela pastaiga svaigā gaisā vai telpas izvēdināšana var palīdzēt labāk koncentrēties. Nedrīkst aizmirst arī par mācību vielas atkārtošanu, lai tā saglabātos ilgtermiņa atmiņā. Šajā procesā var palīdzēt ne tikai tekstu pārlasīšana, bet arī kopsavilkumu rakstīšana. Mācību vielas atkārtošanai būtu jāatvēl pietiekami daudz laika, tā var tikt iekļauta vai nu dienas, vai nedēļas plānā.

Viens no aspektiem, kas var palīdzēt atvieglot mācīšanos, ir speciāla lasīšanas tehnika. Izmantojot pareizo tehniku, mācību process būs efektīvāks un var tikt ietaupīts laiks. Viena no piemērotākajām tehnikām ir SQ3R:

 • Survey (pārskats) – iegūt teksta pārskatu, pirmo informāciju
 • Question (jautājums) – uzdot sev jautājumu, par ko varētu būt teksts
 • Read (lasīt) – lasīt tekstu
 • Recall (atkārtot) – saviem vārdiem atkārtot to, par ko bija teksts
 • Review (recenzija) – izvērtēt tekstu un tā argumentus

Telefons vai planšetdators arī var būt noderīgs mācību procesā. Saglabājot mācību materiālus, tie var tikt atvērti jeburā brīdī, neraugoties uz to, kur tieši Jūs atrodaties. Tādējādi, ja rodas jautājumi, par iepriekšējā dienā apskatīto tēmu, Jūs varat ne tikai no jauna apskatīt konkrētos materiālus, bet arī produktīvi izmantot laiku, kas pavadīts, piemēram, sabiedriskajā transportā.

Kopsavilkumā var teikt, ka, lai veiksmīgai absolvētu tālmācības programmu, Jums ir jāprot organizēt un plānot ne tikai savs laiks, bet arī apgūstamā mācību viela un tās apjoms. Pareizā lasīšanas tehnika un citas metodes var atvieglot mācīšanās procesu, vielas atkārtošana nostiprina iegūtās zināšanas. Plānojot laiku, Jūs nedrīkstat arī aizmirst savu bioloģisko ritmu – izgulējies un atpūties cilvēks var labāk koncentrēties un efektīvāk nodoties mācībām.

Leave a Reply