was successfully added to your cart.

Korporatīvās apmācības

Mūsdienās korporatīvās apmācības strauji kļūst populāras, aizvien vairāk uzņēmumi izvēlas apmācīt savus darbiniekus lai paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju un paaugstinātu uzņēmuma ienākumus.

Kas ir korporatīvās apmācības?

Korporatīvās apmācības pēdējo gadu laikā iegūst arvien lielāku nozīmi. Arī darba devēju interese par šīm apmācībām pēdējo gadu laikā ir augusi. Parasti tiek runāts par korporatīvajām apmācībām tajā gadījumā, ja šīs apmācības vismaz daļēji apmaksā darba devējs. Tas nozīmē, ka apmācība uyņēmumā darbiniekam var tikt piedāvāta arī bez maksas. Uzņēmumi ir ieinteresēti, lai to personāls nodrošina darba konsekventu izpildi. Tam bieži vien ir nepieciešams, lai darbinieki būtu aktuāli informēti un pārzinātu jaunākās metodes, kas ir nepieciešamas konkrēto darba uzdevumu veikšanai.

Šis tālākizglītības piedāvājums ir nozīmīgs personāla attīstībā, tas sniedz iespēju darba ņēmējiem uzlabot esošās kompetences savā atbildības jomā, kā arī iegūt pavisam jaunas zināšanas, kas var palīdzēt ne tikai līdzšinējā darba, bet arī jaunu uzdevumu izpildē. Kā viens no plaši sastopamiem piemēriem korporatīvajām apmācībām var tikt minēta jaunu valodu apgūšana, kā piemēram, svešvalodu kursi internetā vai klātienē. Atkarībā no darbinieku zināšanām var tikt piedāvāti  svešvalodu kursi iesācējiem vai cilvēkiem ar priekšzināšanām. Svešvalodu apguve, protams, nav vienīgā apmācību forma, ko var piedāvāt jūsu uzņēmums, tie var būt arī programmēšanas kursi, datorkursi, servisa orientētas komunikācijas kursi un daudzi citi formāti.

Korporatīvās apmācības jūsu ofisā

Darba tirgu mūsdienās raksturo  pastāvīgas pārmaiņas. Laiki, kad cilvēki apguva vienu konkrētu profesiju un to veica visu atlikušo mūžu, jau sen ir pagājuši. Profesijas apgūšana un algota darba uzsākšana vairs nenozīmē akadēmiskās un profesionālās izaugsmes noslēgumu. Izglītība un mācīšanās process jūs var pavadīt visa mūža garumā.

Ir darba vietas, kas saskatījušas darba tirgus pārmaiņas un apzinās savas iespējas uzlabot darbinieku produktivitāti un mazināt iespējamos riskus uzņēmumā, piedāvājot saviem darbiniekiem korporatīvās apmācības. Šo apmācību veids un saturs var būt ļoti atšķirīgs – tie var būt klātienes semināri vai arī tālmācības kursi un webināri. Apmācības uzņēmumā ne vien nodrošina darba klimata un darba kvalitātes uzlabošanos konkrētajā ofisā, bet arī sniedz plašākas iespējas darba ņēmējiem.

Korporatīvās apmācības formas un piedāvājums

Tālākizglītība tāpat kā jebkura cita izglītības forma mainās kopā ar laiku un tehnoloģijām. Mūsdienās darbiniekiem tiek piedāvāti ne tikai semināri klātienē, bet arī neklātienes kursi vai Online- apmācības interneta vidē. Apmācības mērķim ir jābūt skaidri definētam. Atkarībā no attiecīgās mērķa grupas un vēlamajiem rezultātiem var tikt plānota konkrēto apmācību laiks, veids un metodes, šo apmācību realizēšanai. Katram, kas ir ieinteresēts korporatīvajās apmācības, ir jāuzdod sev šie jautājumi:

  1. Ko es vēlos sasniegtsavā profesionālajā sfērā?
  2. Kādas kvalifikācijas un kompetences ir nepieciešamas, lai sasniegtu šo mērķi?
  3. Kur un kādā veidā es varu iegūt šīs kompetences?
  4. Kādas ir manas (mana uzņēmuma) financiālās iespējas, lai sasniegtu šo mērķi?

Tālmācība ir viena no piedāvātajām apmācības formām, kas palīdz darbiniekiem efektīvāk apvienot darba, ģimenes un mācību laiku. Tālmācība mūsdienās ne tikai sniedz iespēju atbildēt uz jautājumu: kur mācīties pēc vidusskolas? Tālmācības ceļā var apgūt ne tikai augtāko izglītību, vai pabeigt atsevišķus kursus, bet arī apgūt pamatizglītību vai absolvēt tālmācības vidusskolu.

Arī citas online apmācības metodes mūsdienās ir kļuvušas aizvien pieprasītākas un atzītākas.  Mācīšanās internetā ļauj brīvāk sadalīt savu laiku un bieži vien ir arī ekonomiskāka nekā klātienes kursu abmeklēšana. Internetā nereti tiek piedāvāti dažādi svešvalodu bezmaksas kursi. Lielākajā daļā amatu, kas ir servisa orientēti ir nepieciešamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas. Mācīties angļu valodu internetā mūsdienās ir ļoti viegli, to pašu var teikt par krievu valodas apmācību iesācējiem. Online ir atrodami ne tikai padomi, teksti, gramatika, bet arī pamācoši video un aplikācijas, kas atvieglo valodas apguvi. Online vidē ne tikai var  atrast mācību materiālus, bet arī salīdzināt piedāvāto kursu klāstu, atrast kursus savas darbavietas tuvumā, kā arī salīdzināt apmācību cenas.

Korporatīvo apmācību priekšrocības

Tālākizglītība, kas tiek atbalstīta no uzņēmuma puses, veicina darbinieku motivācijas un sasniegumu paaugstināšanos. Darbinieki bieži vien apgūst jaunas zināšanas, kas tiem palīdz veikt jaunus uzdevumus, kā arī paplašināt savu atbildības sfēru. Darbinieki var apgūt jaunākās tehnoloģiskās inovācijas un tikt informēti par aktuālajām pārmaiņām. Korporatīvās apmācības stimulē zināšanu izplatīšanos ofisā, jo darbinieki, kas izgājuši konkrētos kursus, nodod iegūtās zināšanas arī saviem kolēģiem. No korporatīvajām apmācībām profitē ne tikai atsevišķie darba ņēmēji, bet arī viss uzņēmums kopumā. Šī iemesla dēļ uzņēmumi nereti piedāvā saviem darbiniekiem bezmaksas apmācības, vai vismaz daļēji sedz profesionālās tālākizglītības izdevumus. Pēc apmācību veiksmīgas pabeigšanas darbiniekiem lielākoties ir jāpaliek savā amatā (vai uzņēmumā) noteikts laika posms, jo uzņēmums ir investējis naudu konkrētā darbinieka attīstībā un ir ieinteresēts tā tālākajā darbā.

Informācija un tehnoloģijas mūsdienās noveco ļoti strauji. Darbinieka zināšanu aktualizēšana nodrošina arī uzņēmuma konkurētspēju un tā darba produktivitāti. Informācijas aktualizēšana un jaunu metožu apgūšana ir īpaši svarīga darbā ar cilvēkiem un komunikācijā ar jau esošajiem vai potenciālajiem klientiem. Uzņēmumos, kuri cenšas iegūt jaunus klientus ir svarīgi, lai komunikācija būtu kvalitatīva un servisa orientēta. Ir iespējams, ka, iegūstot jaunus internacionālus klientus, ir nepieciešams ieguldīt savu darbinieku attīstībā. Ja uzņēmums sadarbojas ar kādu Skandināvijas uzņēmumu, darbiniekiem var tikt piedāvādi zviedru valodas un norvēģu valodas kursi, vai ja uzņēmuma korporācijas partneris atrodas Vācijā – vācu valodas kursi. Protams, var tikt piedāvāta apmācība ne tikai konkrētās partnervalsts valodā, bet arī vispārīga apmācība komunikācijas stratēģijās vai, piemēram, angļu valodas kursi, kas atvieglotu komunikāciju vienlaicīgi ar vairākiem internacionālajiem sadarbības partneriem.

Riska menedžments mūsdienās ir kļuvis par aktuālu tēmu. Ne tikai darba devēji vēlas būt droši, ka darba vietā netiks veikti smagi pārkāpumi, bet arī darba ņēmēji ir ieinteresēti sava amata drošībā un izaugsmes iespējās. Korporatīvās apmācības, kas tiek atbalstītas no uzņēmuma puses, ir viens no risinājumiem, kā mazināt risku un nodrošināt uzņēmuma produktivitāti un tā konkurētspēju, kā arī veicināt darbinieku profesionālo attīstību un izaugsmi.

Leave a Reply