Naudas atgriešanas politika ir spēkā 30 dienas kopš Jūsu pirkuma veikšanas.

Ja kaut kādu iemeslu dēļ privātstundu meklētājam un privātskolotājam sadarbība pēc pirmās nodarbības neturpinās, vai abām pusēm ir skaidrs, ka pirmā nodarbība nemaz netiks aizvadīta, privātstundu vortāls apņemas atmaksāt privātstundu meklētāja samaksāto naudu pilnā apmērā, ko privātstundu vortāls bija saņēmis kā atlīdzību par starpniekpakalpojumu, 30 dienu laikā pēc privātstundu meklētāja rakstiska lūguma.

Par naudas atgriešanu būtu nepieciešams informēt privātstundu vortāla administrāciju, izmantojot kontaktu sadaļu, nosūtot paziņojumu uz e-pastu. Pieteikuma izskatīšanas laiks ir 48 stundas.

Novēlotas atmaksas

Ja vēl neesat saņēmuši naudu par pakalpojuma iegādi, mēs ieteiktu:

  • Pārbaudīt bankas kontu vēlreiz;
  • Sazināties ar uzņēmumu, kas nodrošina kredītkartes uzturēšanu;
  • Sazināties ar savu banku, jo tām ir nepieciešams laiks transakcijas apstrādei, lai atmaksa tiktu oficiāli publicēta.

Ja esat veikuši augstāk minētās darbības un joprojām neesat saņēmuši naudu par pakalpojuma iegādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: info@manaprivatstunda.lv 

Naudas atgriešanas noteikumi

  1. Ja Pircējs jebkādu iemeslu dēļ nesaņem pakalpojumu, tad lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu – info@manaprivatstunda.lv, norādot kāds pakalpojums (privātstunda) tika iegādāts, lai varētu sazināties ar privātskolotāju un sākt naudas atmaksas procedūru.
  2. Naudas atgriešana NAV iespējama, ja pakalpojums jau ir ticis izmantots.
  3. Naudas atgriešana notiek uz Pircēja norādīto kontu vai Pircēja iegādes brīdi norādīto apmaksas veida adresi (bankas konts, PayPal konts, Swedbank internetbanka, utt.)
  4. Naudu nav iespējams atgriezt, ja privātskolotājs un Pircējs savā starpā ir norunājuši nodarbību, taču Pircējs nav ieradies uz norunāto tikšanās vietu.
  5. Pircējam ir tiesības pieteikt naudas atgriešanu tikai 30 dienas pirms pirkuma veikšanas, citādāk – Pircēja lūgums atmaksāt naudu tiks ignorēts.