Sadarbības noteikumi

Sadarbības noteikumi

1. Šī līguma puses.
1.1. Pakalpojuma starpnieks “Mana Privātstunda” (turpmāk tekstā – privātstundu platforma).
1.2. Pakalpojuma sniedzējs, sadarbības pieteikuma anketas aizpildītājs, pasniedzējs (turpmāk tekstā – pasniedzējs).
1.3. Pakalpojuma saņēmējs, privātstundu sludinājuma pirmās nodarbības apmaksātājs (turpmāk tekstā – pircējs).
2. Sadarbības noteikumi.
2.1. Sadarbības mērķis ir ļaut Latvijas privātpasniedzējiem izvietot mūsdienīgus un daudzfunkcionālus sava pakalpojuma sludinājumus privātstundu platformā piederošajā mājas lapā, kurus ērti un viegli apskatītu, izvērtētu un apmaksātu pircējs.
3. Privātstundu platformas pienākumi.
3.1. Privātstundu platforma nodrošinās pasniedzēju ar iespēju izvietot privātstundu sludinājumus.
3.2. Privātstundu platforma apņemas individuāli izvērtēt pasniedzēja iesūtīto sadarbības anketu. Atkarībā no saņemtās anketas informācijas interpretācijas, privātstundu platforma patur iespēju atteikt pasniedzējam sadarbību un sludinājuma izvietošanu.
3.3. Ja privātstundu platforma, balstoties uz pasniedzēja iesūtītās sadarbības anketas informācijas, akceptē sadarbību, tad privātstundu platforma apņemas izveidot un izvietot pasniedzēja sniegtā pakalpojuma sludinājumu savā mājas lapā.
3.4. Privātstundu platforma apņemas veikt mārketinga un reklāmas aktivitātes pircēju plūsmas piesaistīšanai.
3.5. Privātstundu platforma apņemas regulāri kontaktēties ar pasniedzēju, lai pārliecinātos par privātstundu sludinājuma informācijas aktualitāti.
3.6. Privātstundu platforma apņemas sazināties ar pircēju ne vēlāk kā divus mēnešus pēc privātstundu sludinājuma apmaksas, lai noskaidrotu viedokli par pasniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitāti, un aicinātu atstāt atsauksmi pie sludinājuma.
4. Pasniedzēja pienākumi.
4.1. Pasniedzēja sadarbības pieteikuma anketā apņemas norādīt patiesu informāciju par sevi, savu līdzšinējo darba pieredzi un iegūto izglītību.
4.2. Pasniedzējs apņemas savlaicīgi informēt privātstundu platformu par jebkādām nepilnībām publicētā sludinājuma tekstā.
4.3. Pasniedzējs apņemas informēt privātstundu platformu nedēļas laikā, ja uz laiku vai pavisam pārtrauks sniegt pakalpojumu – privātstundas, lai privātstundu platforma varētu dzēst vai uz laiku atspējot pasniedzēja sludinājumu.
4.4. Pasniedzējs apņemas pakalpojumu pircējam sniegt profesionāli un pēc labākās sirdsapziņas.
4.5. Pasniedzējs pēc pirmās aizvadītās privātstundu nodarbības apņemas visus strīdus, garantijas, apmaksas un citus jautājumus risināt ar pircēju, neiesaistot pakalpojuma starpnieku – privātstundu platformu.
5. Samaksas kārtība.
5.1. Naudu, ko pircējs elektroniski samaksā par pirmo privātstundu nodarbību, lai saņemtu pasniedzēja kontaktdetaļas, pilnā apmērā patur privātstundu platforma par sniegto starpniekpakalpojumu, lai segtu ar platformas uzturēšanu un mārketinga aktivitātēm saistītās izmaksas.
5.2. Pasniedzējs savām nodarbībām piemēro sadarbības pieteikuma anketā norādīto likmi, taču paturot iespējas šo likmi mainīt, nedēļas laikā par to informējot privātstundu platformu. Pasniedzējs ar pircēju individuāli vienojas par samaksas kārtību, neiesaistot tajā privātstundu platformu.
6. Sadarbības izbeigšana.
6.1. Pasniedzējam ir tiesības pārtraukt sadarbību ar privātstundu platformu, par šādu lēmumu rakstiski informējot privātstundu platformu vienas nedēļas laikā.
6.2. Privātstundu platforma patur tiesības pārtraukt sadarbību ar pasniedzēju, par šādu lēmumu rakstiski informējot pasniedzēju vienas nedēļas laikā.
7. Vispārēji noteikumi.
7.1. Pasniedzējs apņemas visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar pasniedzēja un privātstundu platformas savstarpējiem darījumiem pakļauties šī līguma nosacījumiem, kas iekļauti tajā, it kā tie būtu izskaidroti detalizēti.
7.2. Pasniedzējs apņemas visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar pasniedzēja un privātstundu platformas savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.
7.3. Pasniedzējs atzīst un piekrīt, ka jebkādi pakalpojumi vai materiāli, ko nodrošina privātstundu platforma saskaņā ar šo līgumu, tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, ar visām kļūdām un tādi, kādi ir pieejami, un ka privātstundu platforma neizsaka nekādus apliecinājumus vai garantijas, tiešas vai netiešas, ar likumu noteiktas vai citādas, un īpaši atsakās savā, savu piegādātāju un izplatītāju vārdā no jebkādām garantijām attiecībā uz šī līguma ietvaros piegādāto pakalpojumu vai materiālu noderīgumu, precizitāti, uzticamību vai efektivitāti, vai uz to, ka šī līguma ietvaros sniegtie pakalpojumi būs nepārtraukti, bez kļūdām vai pieejami ar kādas noteiktas izplatīšanas metodes starpniecību, vai ka šī līguma ietvaros piegādātie pakalpojumi vai materiāli darbosies ar katru interneta pārlūkprogrammu, vai ka defekti ir vai tiks izlaboti, vai ka šādi pakalpojumi vai materiāli atbildīs jebkuras puses prasībām. Neierobežojot iepriekšminēto un izņemot gadījumus, ja šajā līgumā ir noteikts citādi, privātstundu platforma atsakās no visām garantijām attiecībā uz pieprasījumu tirgū vai piemērotību kādam noteiktam mērķim un nepārkāpšanu. Privātstundu platforma nekādā gadījumā nebūs atbildīga pasniedzēja priekšā par jebkādu pakalpojuma traucējumu, pārtraukumu vai dīkstāvi.
7.4. Privātstundu platforma nekādā gadījumā nebūs atbildīga pasniedzēja priekšā par zaudētu peļņu vai kādiem citiem sekojošiem, īpašiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem, lai kā tie būtu izraisīti, kā arī par jebkādu atbildības teoriju (tai skaitā, bet ne tikai, nolaidību), kas radusies šī līguma dēļ vai saistībā ar to, neatkarīgi no tā, vai privātstundu platforma ir brīdināta par šādu kaitējumu iespējamību.
7.5. Šis Līgums veido visu vienošanos pušu starpā un anulē un aizstāj visas un jebkādas iepriekšējas vienošanās, un ir paredzēts kā pušu savstarpējās vienošanās pilnīga izpausme. Šo Līgumu drīkst grozīt tikai, ja privātstundu platforma ievieto savā mājas lapā jaunu līgumu.
7.6. Pasniedzēja piekrišanu šajā līgumā izteiktajiem noteikumiem nozīmē jūsu piedalīšanās privātstundu platformas sadarbības programmā, ieskaitot arī sadarbības pieteikuma anketas iesniegšanu. Privātstundu platforma drīkst modificēt, grozīt, pārveidot vai kā citādi mainīt šo līgumu, nepaziņojot par to citām pusēm, izņemot paša līguma izmainīšanu, padarot izmaiņas pieejamas sadarbības partneriem privātstundu platformas mājas lapā.
7.7. Šī Līguma nosacījumi ir neatkarīgi un atdalāmi cits no cita, un ja kāds no tiem kāda iemesla dēļ ir kļuvis pilnībā vai daļēji nederīgs vai neīstenojams, tas nekādi neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību vai īstenojamību.
7.8. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots un īstenots saskaņā ar Latvijas likumiem. Jebkāda rīcība šī Līguma īstenošanai jāveic Latvijas Republikas tiesās

Facebook
Instagram
LinkedIn
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare